INFO RATE

November 07, 2019

exp rate EXP - 10x exp rate Quest - 10x exp rate Reputation - 10x exp rate Money - 10x exp rate Loot - 100x exp rate Proffesion - 10x

exp rate Honor - 10x

 

TELEPORTMAN

November 11, 2019

Added to the server Teleporman all Locations Check here

 

CREATURE REDUCED DMG 50%-80%

November 07, 2019

Normal.Damage-50%
Normal.SpellDamage-50%
Elite.Damage-80%
Elite RAREELITE.Damage-80%
Elite WORLDBOSS.Damage-80%
Elite RARE.Damage-80%
Elite.SpellDamage-80%
Elite.RAREELITE.SpellDamage-80%
WORLDBOSS.SpellDamage-80%
Elite.RARE.SpellDamage-80 %

 

CREATURE REDUCED HP 50%-60%

November 07, 2019

Creature.Normal.HP-50%
Creature.Elite.Elite.HP-60%
Creature.Elite.RAREELITE.HP-60%
Creature.Elite.WORLDBOSS.HP-60%
Creature.Elite.RARE.HP-60%

 

SKILL CHANCE

November 10, 2019

SkillChance.Orange-100%
SkillChance.Yellow-100%
SkillChance.Green-100%
SkillChance.Grey-100%
SkillChance.MiningSteps-100%
SkillChance.SkinningSteps-100%

 

ALLOWED TO HAVE A HORDE OR AN ALLIANCE FACTION ON ONE ACCOUNT

November 07, 2019

Povolené si vytvárať hordu alebo alianciu na jednom účte, povolená komunikácia chat, parta, trade , chat channel world, aukcia, mail.


Allowed to have a horde or an alliance faction on one account, allowed communication chat, group, trade, chat channel world,auction, mail.

 

GRYPHON MASTER

November 08, 2019

Lietanie je otvorené po celom svete, všetky dostupné lokácie, máte hneď od vytvorenej novej postavy. Klikni sem


Flying is open all over the world, all places are available instantly when new character is created.Click here

 

DISCORD

November 08, 2019

Zapojte sa do našej komunity, v ktorej sa dozviete všetky otázky ktoré máte na mysli a odpovede ktoré chcete vedieť. Nájdete v rubrike DISCORD


Join our community to learn all the questions you have in mind and the answers you want to know. You can find it in the DISCORD section

Server Status

World - ONLINE
Realmd - ONLINE
MySQL - ONLINE
Anticheat - ONLINE

Online players - here

Top 15 players: - here

set realmlist 185.91.116.167

Nostalgia TeamSpeak server IP: 185.91.116.167 Download Client

Vote Server

wow private servers list
WoW Private Servers Servers

Discord