INFO RATE

November 07, 2019

EXP - 10x | Quest - 10x | Reputation - 10x | Money - 10x | Loot - 100x | Proffesion - 10x | Honor - 10x


 

All NEW INFO

December 17, 2019

All new information can be found Check here


Všetky nové informácie nájdete Klikni sem


 

ALL PROF SKILL 300 FREE, FREE TRANING RIDING, OPEN ALL MOUNTS

December 17, 2019

OG in SW all prof traning free 300 skill, and free training riding, by the end of the month you have the mounts open.


 

TELEPORTMAN and SICKNESS

November 15, 2019

Added to the server Teleporman all Locations Check here

Sickness is off


 

CREATURE REDUCED DMG 50%-90%

November 21, 2019

Normal.Damage-50%
Normal.SpellDamage-50%
Elite.Damage-90%
Elite RAREELITE.Damage-90%
Elite WORLDBOSS.Damage-90%
Elite RARE.Damage-90%
Elite.SpellDamage-90%
Elite.RAREELITE.SpellDamage-90%
WORLDBOSS.SpellDamage-90%
Elite.RARE.SpellDamage-90 %


 

CREATURE REDUCED HP 50%-90%

November 21, 2019

Creature.Normal.HP-50%
Creature.Elite.Elite.HP-90%
Creature.Elite.RAREELITE.HP-90%
Creature.Elite.WORLDBOSS.HP-90%
Creature.Elite.RARE.HP-90%


 

SKILL CHANCE

November 10, 2019

SkillChance.Orange-100%
SkillChance.Yellow-100%
SkillChance.Green-100%
SkillChance.Grey-100%
SkillChance.MiningSteps-100%
SkillChance.SkinningSteps-100%


 

ALLOWED TO HAVE A HORDE OR AN ALLIANCE FACTION ON ONE ACCOUNT

November 07, 2019

Povolené si vytvárať hordu alebo alianciu na jednom účte, povolená komunikácia chat, parta, trade , chat channel world, aukcia, mail.


Allowed to have a horde or an alliance faction on one account, allowed communication chat, group, trade, chat channel world,auction, mail.


 

GRYPHON MASTER

November 08, 2019

Lietanie je otvorené po celom svete, všetky dostupné lokácie, máte hneď od vytvorenej novej postavy. Klikni sem


Flying is open all over the world, all places are available instantly when new character is created. Click here


 

DISCORD

November 08, 2019

Zapojte sa do našej komunity, v ktorej sa dozviete všetky otázky ktoré máte na mysli a odpovede ktoré chcete vedieť. Nájdete v rubrike DISCORD


Join our community to learn all the questions you have in mind and the answers you want to know. You can find it in the DISCORD section


Server Status

World - ONLINE
Realmd - ONLINE
MySQL - ONLINE
Anticheat - ONLINE

Online players - here

Top 15 players: - here


set realmlist 185.91.116.167


Nostalgia TeamSpeak server IP:

185.91.116.167 Download Client


Vote Server

wow private servers list

WoW Private Servers Servers


Discord