INFO RATE All SERVERS - VANILLA|TBC

January 27, 2020

EXP - 10x | Quest - 10x | Reputation - 10x | Money - 10x | Loot - 100x | Proffesion - 10x | Honor - 10x


 

All NEW INFO

January 27, 2020

All new information can be found Check here


Všetky nové informácie nájdete Klikni sem


 

SICKNESS OFF - TELEPORTMAN

January27, 2020

Sickness is off Vanilla|TBC

VANILLA-Added teleportman to location. Major Cities, Starting Areas, Instances, Raids, Gurubashi Arena, Zones - Kalimdor, Zones - Esterm Kingdoms


 

CREATURE REDUCED DMG 50%-90% Vanilla|TBC

January 27, 2020

Normal.Damage-50%
Normal.SpellDamage-50%
Elite.Damage-90%
Elite RAREELITE.Damage-90%
Elite WORLDBOSS.Damage-90%
Elite RARE.Damage-90%
Elite.SpellDamage-90%
Elite.RAREELITE.SpellDamage-90%
WORLDBOSS.SpellDamage-90%
Elite.RARE.SpellDamage-90 %


 

CREATURE REDUCED HP 50%-90% Vanilla|TBC

January 27, 2020

Creature.Normal.HP-50%
Creature.Elite.Elite.HP-90%
Creature.Elite.RAREELITE.HP-90%
Creature.Elite.WORLDBOSS.HP-90%
Creature.Elite.RARE.HP-90%


 

SKILL CHANCE Vanilla|TBC

January 27, 2020

SkillChance.Orange-100%
SkillChance.Yellow-100%
SkillChance.Green-100%
SkillChance.Grey-100%
SkillChance.MiningSteps-100%
SkillChance.SkinningSteps-100%


 

ALLOWED TO HAVE A HORDE OR AN ALLIANCE FACTION ON ONE ACCOUNT Vanilla|TBC

January 27, 2020

Povolené si vytvárať hordu alebo alianciu na jednom účte, povolená komunikácia chat, parta, trade , chat channel world, aukcia, mail.


Allowed to have a horde or an alliance faction on one account, allowed communication chat, group, trade, chat channel world,auction, mail.


 

GRYPHON MASTER Vanilla|TBC

January 27, 2020

Lietanie je otvorené po celom svete, všetky dostupné lokácie, máte hneď od vytvorenej novej postavy. Klikni sem


Flying is open all over the world, all places are available instantly when new character is created. Click here


 

DISCORD

January 27, 2020

Zapojte sa do našej komunity, v ktorej sa dozviete všetky otázky ktoré máte na mysli a odpovede ktoré chcete vedieť. Nájdete v rubrike DISCORD


Join our community to learn all the questions you have in mind and the answers you want to know. You can find it in the DISCORD section


Server Status

Vanilla 1.12.1- ONLINE
TBC 2.4.3 - ONLINE
Anticheat - ONLINE
Vanilla|TBC| Realmlist

set realmlist 185.91.116.167


Nostalgia TeamSpeak server IP:

185.91.116.167 Download Client


Vote Server

wow private servers list

WoW Private Servers Servers


Discord